POLİTİKAMIZ

 

Firmamız;

  • Yapılan bütün çalışmaları ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmeyi,
  • Uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmayı,
  • Müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi performanslarını sürekli iyileştirmek için süreçlerimize yönelik amaç ve hedefler koymayı, bu amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmeyi,
  • Üretim ve Hizmet için yapılan her işte, önce İş Güvenliğini düşünmeyi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını minimize etmeyi,
  • Çevreye karşı duyarlı olmayı, atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri başta olmak üzere çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarına öncelik vererek bilinçli ve profesyonel bir çalışan kadrosuna sahip olmayı,
  • Sürekli iyileştirmeler yaparak teknolojiye uyum sağlamayı,
  • Kalite, Çevre ve İş Sağılığı ve Güvenliği Politikası olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

Emel Kapıcı

Genel Müdür